Privacyverklaring Allesoverbesparen

Laatste wijziging: 11 februari 2021

Allesoverbesparen.nl is onderdeel van Allesoverbesparen B.V. (“Allesoverbesparen”). Allesoverbesparen brengt in de markt vraag en aanbod bij elkaar. Ons streven is om u als consument te laten besparen op belangrijke kostenposten in uw huishouden. Hierbij kunt u denken aan energie, maar ook uw hypotheek, uw verzekeringen en de kosten voor telefoon en internet. Om voor u een optimale besparing te realiseren is Allesoverbesparen dagelijks actief om via de diverse websites scherpe aanbieders voor u te vergelijken met als doel uw directe besparing inzichtelijk te maken en u van een persoonlijk advies te kunnen voorzien met bijpassende scherpe aanbiedingen. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief gebruiken wij u e-mailadres voor verzending daarvan. Voor deze doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens.

Allesoverbesparen
Gevestigd aan de Kobaltweg 11, 3542 CE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.

Jouw privacy is voor Allesoverbesparen van groot belang.
Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we van jou hebben en bewaren.

Als je vragen hebt, of precies wilt weten wat we van jou bijhouden, neem dan contact op met onze klantenservice.

Wie zijn wij

Allesoverbesparen is een initiatief van MTVTD B.V. en wij handelen conform de privacy wet- en regelgeving.

Contactgegevens

Allesoverbesparen.nl
Kobaltweg 11
3542 CE Utrecht
https://www.allesoverbesparen.nl
T: +31 30 7009 725
klantenservice@allesoverbesparen.nl
KvK nummer: 56130880

Allesoverbesparen.nl is onderdeel van MTVTD B.V.
KvK nummer MTVTD B.V.: 53152352

Wat doen wij

Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van een eenvoudige overstap naar leveranciers van diensten die een belangrijke uitgave vormen in het huishoudboekje. Allesoverbesparen helpt u bij uw overstap naar een nieuwe energieleverancier.

We verzamelen je (persoons)gegevens

Jouw ervaring met leveranciers is voor ons en de andere klanten van Allesoverbesparen belangrijk. Onze selectie van leveranciers is daarop mede gebaseerd. We zullen je dan ook met enige regelmaat naar jouw ervaringen vragen en je daarvoor per email of telefoon benaderen. Jouw contactgegevens, waaronder je telefoonnummer en emailadres, ervaringen met leveranciers of andere gegevens over mogelijke besparingen op vaste lasten worden door ons verwerkt.

Hieronder zullen wij per onderdeel uitschrijven welke gegevens dit allemaal zijn, waarom wij dit verzamelen en hoelang wij deze bewaren.

Aanmelden als klant van Allesoverbesparen

Op het moment dat je bij ons op de website jezelf aanmeldt als klant van Allesoverbesparen dan willen wij een aantal (persoons)gegevens van je weten. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Je geslacht, voorletters en achternaam zodat wij je persoonlijk kunnen aanspreken.
 • Je geboortedatum, zodat wij kunnen verifiëren dat jij 18 jaar of ouder bent.
 • Je postcode en huisnummer zodat wij de berekening kunnen maken op jouw persoonlijke situatie.
 • Je telefoonnummer, zodat wij jouw telefonisch kunnen helpen met het vergelijken van de producten waar jij interesse in hebt getoond.
 • Je e-mailadres, zodat wij jouw per e-mail informeren over interessant bespaarmogelijkheden en de door jouw aangevraagde vergelijking kunnen toesturen.
 • Je IP-adres, om eventuele fraude te kunnen detecteren en te bestrijden.

In sommige gevallen verzamelen wij naast bovenstaande gegevens nog extra (persoons)gegevens. Deze zullen wij hieronder benoemen per onderdeel.

Al je gegevens blijven bewaard zolang je klant van ons bent. Je hebt altijd de mogelijkheid om (een deel van) je gegevens te laten verwijderen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Energie

In het geval jij een verzoek indient voor een energie vergelijking vragen wij aanvullend nog de volgende gegevens van jouw:

 • Je huidige energieleverancier, om de vergelijking af te kunnen stemmen op jouw persoonlijke situatie.
 • Je jaarlijkse energieverbruik (indien je deze weet) om bij het vergelijken een jaarbedrag en maandbedrag te kunnen bereken voor jouw situatie.

In het geval dat jij ervoor kiest om een overstap te maken naar een andere energieleverancier dan vragen wij aanvullend nog om de volgende gegevens:

 • Je bankrekeningnummer, zodat de nieuwe leverancier het afgesproken bedrag van jouw rekening kan incasseren.

Hosting

De website van Allesoverbesparen draait op een eigen (dedicated) server. Bij het bezoek aan onze website worden (geautomatiseerd) gegevens verzameld over jouw bezoek. Dit zijn onder andere je IP-adres en informatie over je browser en besturingssysteem. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van de werking van het hostingplatform. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om aanvallen op ons platform te detecteren en af te wenden. Deze gegevens worden automatisch na 3 maanden verwijderd.

Notities

Het kan voorkomen dat een van onze medewerkers tijdens een gesprek notities maakt van het gesprek. Dit doen wij om bij een volgend gesprek te kunnen teruglezen wat er is besproken. Deze gegevens blijven bewaard zolang je klant van ons bent.

Social Media

Wij maken gebruik van social media om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws en de bespaartips rondom het huishouden. Als je ons volgt op de beschikbare social media kanalen dan stem je in met de voorwaarden van het social media platform.

Ook kan het zo zijn dat je via het social media account contact met ons opneemt. In dat geval kan het zo zijn dat jouw bericht wordt gekoppeld aan je gegevens in ons systeem om jou zo in de toekomst ook beter te kunnen helpen.

Wij kunnen ook adverteren op de social media platformen. In dat geval worden advertenties getoond op basis van de gegevens die je op het platform hebt ingevuld. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je je het beste richten tot het betreffende social media platform.

E-mail

Als je ons een e-mail stuurt dan kan het zo zijn dat deze persoonsgegevens bevat. Deze bevat bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Je e-mailadres
 • Het IP-adres van de verzendende partij
 • Het tijdstip waarop de e-mail is ontvangen
 • Het onderwerp van de e-mail
 • De inhoud van de e-mail (welke eventueel door jou opgegeven persoonsgegevens kan bevatten)
 • Eventueel aanvullende (meta/headers) informatie over de e-mail

Een e-mail kan eventueel gekoppeld worden aan je account om zo te zorgen dat wij u in de toekomst beter kunnen helpen. Daarnaast kan het zo zijn dat je e-mail door een geautomatiseerd systeem wordt gehaald om te controleren of het een ongewenst (SPAM) bericht is.

Verstrekken aan derden

In het geval wij een wettelijke verplichting hebben om je (persoons)gegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld op vordering van een Officier van Justitie, de tenuitvoerlegging van een rechtelijke beslissing of in het kader van verplichtingen in het kader van de Belastingwet, dan zullen wij dat doen.

Ook kunnen we bijvoorbeeld een administratieve verplichting hebben (bijvoorbeeld het voeren van onze boekhouding).

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kan jij ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres, IP-adres, en overige (persoons)gegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat jij tevreden bent met onze reactie en indien van toepassing tot het einde van onze klantrelatie of indien jij geen klant bent tot maximaal 24 maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief.
Dit abonnement kan jij op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Deze gegevens worden bewaard totdat jij het abonnement opzegt.

Sollicitaties

Als je bij ons solliciteert dan ontvangen wij van jou je CV. Je CV bewaren wij totdat de functie waarop je solliciteert is vervult. Mocht onze keuze op jou vallen dan kan het zo zijn dat je CV wordt toegevoegd aan je medewerkersdossier. Deze blijft minimaal bewaard zolang je bij ons in dienst bent of langer als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Cookies

Onze website van Allesoverbesparen gebruikt cookies.
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat jij die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kan via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Indien je dit doet kan de werking van de website worden beperkt. Je kan meer informatie over de gebruikte cookies en bewaartermijn terugvinden op onze pagina over cookies (https://www.allesoverbesparen.nl/cookies.html).

Beveiliging

Allesoverbesparen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en IP-blokkade.
  De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
  Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jouw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • De servers van Allesoverbesparen bevinden zich in datacentra welke ISO 27001 gecertificeerd zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Allesoverbesparen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Jij hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Indien je aanspraak wenst te maken op één of meerdere van jou rechten dan kun je dit verzoek schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, indienen via avg@allesoverbesparen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek langs elektronische weg.

Mocht jij je gegevens schriftelijk per post willen ontvangen dan behouden wij ons het recht voor hier in redelijkheid (kopie)kosten voor in rekening te brengen.

Klacht indienen

Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen of hebben geholpen dan hopen we dat je ons dit kenbaar maakt via klantenservices@allesoverbesparen.nl of telefonisch op 030 7009 725 zodat we met jou tot een passende oplossing kunnen komen.

Wijzigingen

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zullen wij onze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. Wij adviseren u dus ook om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.